Pavel Eret (narozen 1967 v Brně)

Houslista Pavel Eret je v současné době vnímán a přijímán koncertním publikem i odbornou hudební kritikou jako významný představitel české houslové interpretace. Kromě své mateřské češtiny hovoří též anglicky, japonsky, německy, francouzsky a rusky.

Po studiích na Státní konzervatoři v Praze a na Akademii múzických umění v Praze u profesorů Jaroslava Štětiny a Jiřího Tomáška se stal stipendistou Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien ve třídě profesora Michaela Frischenschlagera. Dále absolvoval mistrovské kurzy a stáže u proslulých zahraničních pedagogů jako Josefa Gingolda a Waltera Verdehra (USA), Raphaëla Olega (Francie), Alberta Lysyho a Ulricha Lehmanna (Švýcarsko).

V letech 1982-1983 na sebe výrazně upozornil, když se stal dosud jediným dvojnásobným absolutním vítězem mezinárodní Kociánovy houslové soutěže a laureátem mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga v oboru housle sólo.

Následovala další vítězství a ocenění na interpretačních soutěžích. U nás to například byly soutěž konzervatoří a Interpretační soutěž Otakara Ševčíka, v zahraničí pak mezinárodní soutěže v Greensboro (USA) a v Neerpeltu (Belgie). Na Pražském jaru 1992 Pavel Eret získal zvláštní cenu za nejlepší provedení soudobé skladby. V témže roce se stal vítězem soutěže o stipendium firmy Yamaha udělované nejúspěšnějším mladým hudebníkům.

Za nejsilnější, až posvátný zážitek považuje Pavel situaci, kdy byl na soutĕži Fritze Kreislera ve Vídni (1992) vybrán odbornou porotou, aby na tiskové konferenci, uspořádané k této soutěži, zahrál na Mistrovy housle z dílny slavného Guarneri del Gesù jeho skladbu Vídeňské capriccio.

Mezi nejvýznamnější úspěchy Pavel Eret považuje své umístění v proslulé soutěži Niccoló Paganiniho v Janově (1993), kde se v konkurenci výběru 56 účastníků z celého světa probojoval do semifinále mezi deset nejlepších soutĕžících.

V roce 1994 Pavel nahrál v Bernu pro švýcarské Radio Classic jednu z nejobtížnějších skladeb pro sólové housle - skladbu Poslední růže léta od Heinricha Wilhelma Ernsta.

U nás byl hostem známých hudebních festivalů jako Pražský podzim, Český Krumlov, Smetanova Litomyšl, Mladá Praha, Mladé pódium a dalších. V zahraničí pak Mitte Europa, Festival židovské hudby v Amsterodamu a Východní hudební festival 1987 v americkém Greensboro a v belgickém Neerpeltu.Koncertoval jako člen České kulturní mírové mise ve válkou poničených městech Sarajevu, Mostaru a Tuzle na festivalu Bosenské jaro 1996.

Pavel sólově spoluúčinkoval již s většinou českých symfonických a komorních orchestrů. Byl rovněž hostem Slovenského komorního orchestru a orchestru Státní filharmonie Košice. Kromě řady koncertů v zemích Evropy uskutečnil v roce 1997 spolu s klavíristou Danielem Wiesnerem úspěšné turné po USA, a o rok později se svojí sestrou Věrou rozsáhlé turné po Japonsku.

V letech 1998-2001 působil jako sólista a první koncertní mistr Nagojské filharmonie (Japonsko), která byla hostem Pražského jara 2004. Do Japonska se každoročně rád vrací. Při vystoupeních pro koncertní publikum i v rámci vedení mistrovských kurzů s úspěchem uplatňuje znalost japonského jazyka.

Z dosud nahraných CD je možno výběrem připomenout Housle pod Menorou (z děl židovských skladatelů), Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho s Pražským komorním orchestrem a CD z roku 2001, kde se Státní filharmonii Brno a s dirigentem Leošem Svárovským zaznamenal Koncert d-moll Jeana Sibelia a skladby soudobého českého autora Petra Jandy.

K oslavám Roku české hudby 2004 se Pavel Eret připojil provedením Elegia per Jan Palach Evžena Zámečníka za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice (provedeno ve Dvořákově síni pražského Rudolfina), Koncertu a-moll Antonína Dvořáka s Filharmonií Hradec králové a Koncertu a-moll Josefa Slavíka s Plzeňskou filharmonií, ke kterému zkomponoval vlastní kadenci.

Na závěr uvádíme ohlas odborné kritiky na dva z těchto koncertů. Hudební rozhledy č. 4/2004 a hudební kritik Miloš Pokora: „V sólovém partu vystihl náladový svět Zámečníkovy Elegie znamenitě Pavel Eret. Při jeho monolozích sál téměř nedýchal, a také všechny vzrušené partie mu zněly vzácně čistě a ušlechtile.“

Hudební kritik Jaroslav Fiala v Plzeňském deníku 29.4. 2004 mimo jiné uvádí: „Sólistou ve Slavíkově Koncertu byl vynikající český houslista Pavel Eret, který začal s velkou vervou a postupně se rozehrál až po krásně provedenou kadenci do skutečné virtuozity. Své hráčské kvality pak host potvrdil i v neuvěřitelně obtížném přídavku vídeňského houslisty 19. století H.W. Ernsta.“

Tentýž hudební kritik se ještĕ v retrospektivĕ vrací k hodnocení tohoto koncertu článkem „Zazářil Pavel Eret” v Plzeňském kulturním přehledu z 31.5.2004. V červnu a červenci 2004 Pavel Eret účinkoval na koncertech a vyučoval v Japonsku.

V dubnu 2005 křtil CD z dĕl E.Ysaye, A.Honeggera a S.Prokofjeva pro dvoje housle sólo, které natočil se svou sestrou Vĕrou Eretovou. Jako sólista se představil např. s Janáčkovou filharmoní Ostrava, Severočeskou filharmonií Teplice či Puellarum Pragensis. Účinkoval jako sólista na mezinárodním festivalu Pražské jaro 2005, kdy ve Smetanově síni provedl m.j. premiéru Preludia e Andante pro housle a dechovou harmonii Eleuteria Lovreglia s Hudbou hradní stráže a Policie ČR a dirigentem Václavem Blahunkem.

V recitálu vystoupil na festivalu v japonském Cukude v červenci 2005. Jeho vystoupení v prosinci 2005, kdy uvedl ve francouzském Nice premiéru concerta grossa La Vivaldiana od E.Lovreglia a Vivaldiho Čtvero ročních období s orchestrem Ensemble Orchestral des Alpes de la Mer, ohodnotil kritik a ředitel konzervatoře v Nice André Peyregne v listu Nice Matin z 24.12.2005: „...Provedení „Čtvera ročních období“, které jsme měli možnostvyslechnout v podání českého houslisty Pavla Ereta bylo prvotřídní kvality...“.

Kritička a pěvkyně Louisiane Philip pak uvádí v bulletinu A.D.A.C.E.L.2006: „...Pavel Eret nám nabídl „Čtvero ročních období“ jako číši šampaňského na stříbrném podnose! Jeho interpretace, jeho eklektický a vytříbený styl, nám předvedly živého, pestrého Vivaldiho, ve kterém se melodická zářivost podtržená ušlechtilou elegancí mísí s jistou slovanskou expresivitou....Lehkost, virtuozita, melodická svítivost a soustředěnost jsou přední kvality tohoto excelentního sólisty....“.

V únoru 2006 Pavel Eret natáčel jako sólista s Českou filharmonií a dirigentem Ondřejem Kukalem ve Dvořákově síni pražského Rudolfina Mozartovo Rondo B dur a Adagio E dur pro japonskou firmu Octavia Records v rámci projektu Terapie Mozartem. V tomto projektu se dále představí také v obsazení housle a klavír s klavíristou Miroslavem Sekerou a jako primárius Českého filharmonického kvarteta.

V dubnu 2006 absolvoval se svou sestrou Věrou po České republice recitály s unikátním programem pro dvoje housle bez doprovodu, které byly zakončeny koncertem v rámci abonentního cyklu FOK v Praze. V červnu pokračoval v natáčení v rámci projektu Terapie Mozartem, kdy jako sólista s Českou filharmonií nahrál věty z nejznámnějších houslových koncertů G dur, D dur a A dur, a dále věty z houslových sonát a smyčcových kvartetů.

V létě 2006 si Pavel Eret nechal zprovoznit své interntové stránky na URL adrese http://www.paveleret.com.
V listopadu a v prosinci 2006 Pavel Eret vystoupil na několika koncertech v Japonsku a již potřetí vedl veřejné houslové lekce na střední hudební škole Kikuzato v Nagoji. Kromě toho se zde již po několikátý rok  věnoval rovněž i individuální výuce houslové hry.

V březnu 2007 provedl Eret s klavíristkou Suzannou Hlinka komplet tří houslových sonát E. Griega v rámci koncertní řady Klubu přátel Pražského jara u příležitosti 100 let od úmrtí skladatele. Griegovy sonáty společně provedli i v Griegově rodném Norsku v létě a na podzim 2007 a v září na zahajovacím koncertě festivalu v Trmicích.

V létě 2007 Pavel Eret s Hudbou hradní stráže a Policie ČR a dirigentem Václavem Blahunkem uskutečnil nahrávku projektu CD Housle a dechy (Violin and Winds). V Dvořákově síni Rudolfina v Praze společně nahráli díla Kurta Weilla, Eleutheria Lovreglia, Evžena Zámečníka a Adama Skoumala.

Na podzim 2007 Pavel Eret ztvárnil pro japonskou Fuji TV autentickou roli sólisty (zvuk i obraz) v Čajkovského houslovém koncertu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu (zvuk i obraz) a dirigentem Vladimírem Válkem (zvuk) pro známý japonský seriál ze světa klasické hudby Nodame Cantabile, za fiktivního řízení orchestru (obraz) hlavní mužskou postavou seriálu - dirigentem Čiakim (Hiroši Tamaki).
Poté následovalo měsíční turné 10 koncertů po Japonsku, kde Eret účinkoval s klavíristkou Jaeko Sasaki a také se svou sestrou houslistkou Věrou Eretovou.

V květnu 2008 Pavel Eret vystoupil s orchestrem na koncertě vybraných laureátů Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí u příležitosti 50. výročí soutěže. V létě téhož roku bylo vydáno CD Violin and Winds natočené o rok dříve. Na podzim Eret se svou sestrou Věrou premiéroval program Koncert v kimonu i ve fraku, kde jako host spoluúčinkoval sbor dětí Japonské školy v Praze.

V roce 2009 Pavel Eret vyučoval na mistrovských kurzech Ameropa Prague 2009 a jako sólista vystupoval mimo jiné v rámci Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii, kdy s klavíristkou Suzannou Hlinkovou provedl komplet tří sonát E. Griega pro housle a klavír. Toto vystoupení bylo vysoce oceněné odbornou recenzí v Hudebních rozhledech. Dále vystoupil například na charitativním koncertě pro Onkocet Europe v Hotelu Praha, kde byli přítomni VIP hosté z Čech i ze zahraničí.

Začátkem roku 2010 Pavel Eret jako primárius Českého filharmonického kvarteta natočil v pořadí druhé CD Mozartových kvartetů pro japonskou firmu Octavia Records (Exton). S Českým filharmonickým kvartetem se na jaře představil koncertnímu publiku v Lucembursku a v Německu. Vedle sólových koncertů recitálového typu či za doprovodu orchestru navázal Pavel Eret na v loni započatý zvláštní projekt nastudování kompletu tří Duetů pro housle a fagot od N. Paganiniho. Tato díla postupně provedl společně s francouzským fagotistou Franckem Leblois v Brandýse nad Labem (2009), v Praze a ve Fracnii (2010) v rámci hudebního festivalu Comixtus. Tento projekt pokračuje na jaře roku 2011, kdy po několika společných koncertech ve Francii (poslední koncert v Paříži) oba umělci komplet Paganiniho Duet nahrají na CD.

© 2006 MgA. Pavel Eret | Mapa webu | Odkazy
Vytvořilo Artic Studio Webdesign